Kada temperaturni senzori otkriju da je potrebno da se voda zagreje preko solarnog kolektora, šalju signal dalje integrisanoj pumpi koja šalje fluid u solarni panel. Fluid iz panela predaje toplotu preko grejne spirale ( izmenjivača) na vodu u solarnom bojleru. Nakon nekoliko sati, kada temperatura u bojleru dostigne zadatu vrednost pumpa će se ponovo isključili. Čim se topla voda potroši, temperatura u bojleru pada i ponovo se pokreće čitav proces od samog početka. Koncept Vaillant izrađuje sve delove u sistemu od kvalitetnih i atestiranih materijala koji garantuju dug životni vek, niske troškove održavanja i laku instalaciju.

 

Naš prodajni asortiman

Grejanje

 

Primeri cene

Prizemna kuća

 

Sastavi i ugradi sam

Sami instalirate vaš Grejanje u nekoliko jednostavnih koraka.

Više o tome