Princip rada

 

Toplotne pumpe se dele u tri vrste:

  • Toplotna pumpa sa bušenim bunarom
  • Toplotna pumpa sa podzemnim kolektorom na dubini 1m
  • Vazduh-voda toplotna pumpa

Vazduh-voda toplotne pumpe su idealan izbor ako želite sami da uradite grejanje pošto su jednostavne za ugradnju i imaju odličan odnos uloženog i dobijenog.

Toplotna pumpa koristi obnovljivi izvor energije:toplotu iz spoljašnjeg vazduha. Zatvoreni sistem sadrži u sebi tečnost za hlađenje i pomoću termodinamčkog ciklusa (evaporacija, kondenzacija, komresija, ekspanzija) "izvlači" toplotu iz spoljašnjeg vazduha i preko izmenjivača toplote greje vaš dom.

Toplotna pumpa može da greje vašu kuću pet puta efikasnije od tradicionalnog grejnog sistema koji koristi samo fosilnu ili električnu energiju.Na 1kw uložene električne dobijate 4 - 5 kw toplotne energije (COP 4-5).

Pošto toplotnu energiju uzima iz spoljašnjeg vazduha, ovaj sistem troši jako malo energije, ekonomičan je, pouzdan i komforan.

Naš prodajni asortiman

Grejanje

 

Primeri cene

Prizemna kuća

 

Sastavi i ugradi sam

Sami instalirate vaš Grejanje u nekoliko jednostavnih koraka.

Više o tome